Auto škola Čigra osnovana je 1995.godine u Beogradu rešenjem ministarstva.
Za 20 godina rada u obuci u AŠ Čigra je izvršilo obuku preko 10.000 kandidata, za kategorije A1, A2, A, B, C, CE, D .
Kvalitetan rad i stručnost naših instruktora naša je najbolja reklama.
Nudimo mogućnost rutinske (kondicione) vožnje, za vozače sa vozačkom dozvolom ali bez ličnog iskustva.

Pri izboru auto škole ne treba birati zbog cene, nego preporuke, stručnosti, pedagoškog odnosa prema kandidatima.
Najveći broj kandidata je kod nas došao upravo zbog toga.

Prioritet auto škole je stručna obuka i osposobljavanje kandidata za samostalno učestvovanje u saobraćaju. No, kako naše poslovanje nije usmereno isključivo na kvantitet polaznika, kuriozitet auto škole je kompleksan odnos kandidat – instruktor, gde se upravo ističe razumevanje, respekt, tolerancija, i na koji način se temelji znanje i ozbiljnost neophodna u saobraćaju.