Najčešća pitanja


Kliknite na “+” kako bi ste dobili detaljno objašnjenje o pitanju

Šta je PROBNA DOZVOLA?
Tabela u kojoj možete pogledati za koliko časova obuke vam treba za određenu kategoriju:
Šta znači oznaka П?